Szerkesztők számára

SZERKESZTŐK SZÁMÁRA

Kiadványok azonosítói

ISBN

Az ISBN (International Standard Book Number = Nemzetközi Szabványos Könyvazonosító) numerikus kód, mely könyvek, hangoskönyvek, elektronikus könyvek, monografikus CD-ROM-ok, térképek egyértelmű azonosítására szolgál. Alkalmazását az ISO 2108:2005 nemzetközi szabvány, illetve annak honosított változata, az MSZ ISO 2108:2005 írja elő.

ISBN igénylés módja:

E-mail-ben: isbn@oszk.hu
Faxon: 487-8687

Levélben a következő címen:

Országos Széchényi Könyvtár
ISBN Iroda
Budapest
Budavári Palota, F ép.
1827

A szükséges adatok:

 • a kiadó neve,
 • címe,
 • telefon- és faxszáma,
 • e-mail címe,
 • honlapjának URL-je,
 • a kapcsolattartó személy neve,
 • a könyv(ek) címe, szerzője és köteteinek száma (egy kötetes vagy több kötetes)
 • kiadvány típusa (nyomtatott, elektronikus)
 • elektronikus esetén formátuma (pl. e-pub, pdf, hangoskönyv, stb.)
 • várható megjelenés dátuma

Az ISBN szám igénylése ingyenes!

Forrás és bővebb információ:
ISBN útmutató
OSZK ISBN iroda

ISSN

Az ISSN (International Standard Serial Number) numerikus kód, mely az időszaki kiadványok és a folyamatosan frissülő integráló dokumentumok (azaz a sorozatok) egyértelmű azonosítására szolgál. Alkalmazását az ISO 3297 nemzetközi szabvány, illetve annak honosított változata, az MSZ ISO 3297:2000 írja elő.

Minden ISSN egy adott időszaki kiadványt azonosít. Az ISSN azonosítószámhoz elválaszthatatlanul kapcsolódik az ISSN nemzetközi számítógépes nyilvántartási rendszerének előírásai szerint szabványosított címforma, azaz a kulcscím. E szoros kapcsolat miatt, ha az időszaki kiadvány címében bekövetkezett változás folytán a kulcscím megváltozik, a megváltozott címet egy másik ISSN-nel kell azonosítani.

Igénylés menete
Forrás és bővebb információ: OSZK ISSN iroda

DOI

A DOI (Digital Object Identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi jelzés, a Nemzetközi DOI Alapítvány bejegyzett védjegye.

A DOI azonosító igénylése, központi adatbázisban való rögzítése ügynökségeken keresztül zajlik, az ELTE Egyetemi Könyvtár a CrossRef ügynökséggel áll kapcsolatban. A CrossRef-nél regisztrálható DOI az azonosításon túl növelheti a kiadvány weboldalának látogatottságát, ezáltal a hivatkozások száma is emelkedhet.

A DOI prefixből és suffixből áll. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltártól kapott prefix birtokában a szerkesztőségek maguk képzik a DOI-azonosítókat. Az azonosító képzésén túl a szerkesztőségnek teljesítenie kell az ún. cross-linking kötelezettséget is.

Az igényléshez a dokumentumra mutató egyedi URL szükséges. A DOI-t minden cikkben fel kell tüntetni (az elektronikus és a nyomtatott példányban is). Az OJS-t (Open Journal System) használó folyóiratok esetében a DOI-azonosító generálása és elhelyezése automatizálva megoldható.

Honlap hiányában megfelelő alternatíva lehet a cikkenkénti repozitóriumi tárolás.

A dokumentumot megfelelő minőségben, pdf/A formátumban archiválni kell az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT). Ezáltal az Egyetemi Könyvtár biztosítani tudja a hosszú távú elérhetőséget.

DOI-t igényelni lehet monográfiákhoz, tanulmány- és konferenciakötetekhez, és folyóiratokhoz is. A DOI használatával bekerül a publikáció a nemzetközi vérkeringésbe, a CrossRef-fel kapcsolatban álló adatbázisokba, mint például a Dimensions adatbázisba.

DOI igénylése
Forrás

Archiválás

A kiadványok archiválásáról bővebben ld. a Repozitóriumok menü pontot.

Könyvkiadással kapcsolatos kötelezettségek

A kötelespéldányok beszolgáltatásáról a 195/2019. (VIII. 1)  A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet rendelkezik.

A kötelespéldány-szolgáltatás célja a kiadványok:

 • nemzeti könyvtárban történő gyűjtése és megőrzése
 • nemzeti bibliográfiai nyilvántartás
 • nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele
 • statisztikai számbavétel
 • sajtóigazgatási feladatra történő rendelkezésre bocsátása

Köteles példány beszolgáltatásra kötelezett dokumentumok:

 • Magyarországon előállított és kiadott magyar és idegen nyelvű kiadványok
 • külföldön előállított és Magyarországon kiadott kiadványok
 • a magyar nyelvű, külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott kiadványok

A jelenleg hatályos jogszabály alapján:

 • 6 példányt kell beszolgáltatni
 • A kiadványok minden kiadási és előállítási változatából kell köteles példányt szolgáltani
 • A  nyomtatott kiadvány szolgáltatásával egy időben a  kiadványnak tartalmilag és képileg mindenben megegyező, elektronikus nyomdai változatát is szolgáltatni kell egy példányban az  OSZK számára fizikai adathordozón vagy online feltöltéssel.

Forrás és bővebb információk:
Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány Szolgálat
Tudnivalók kiadóknak
Köteles példányok beszolgáltatása
Online hozzáférésű elektronikus dokumentumok beszolgáltatása

OJS – Open Journal System

Az OJS folyóiratmenedzsment rendszer szabadon hozzáférhető folyóiratok publikálását támogatja oly módon, hogy a teljes szerkesztési folyamatot segíti a kézirat benyújtásától kezdve a végleges szám megjelentetéséig.

Az OJS rendszerben megjelentetett cikkek egyedi DOI azonosítót kapnak, ezáltal a publikációk könnyebben és gyorsabban bekerülnek a tudományos publikációk online vérkeringésébe.

Az ELTE folyóiratmenedzsment rendszerébe az Egyetem bármely szervezeti egysége által kiadott folyóirat bekerülhet, azonban a következő alapvető feltételeknek meg kell felelnie a publikálandó folyóiratnak:

 • rendszeres megjelenés (legalább évente 1 alkalommal)
 • rendelkezzen ISSN számmal
 • minden cikkhez készüljön absztrakt
 • minden cikkhez készüljön tárgyszólista​

A rendszer támogatja a többnyelvű kiadványokat is.

A használatbavétel folyamata:

 1. A publikálandó folyóirat főszerkesztője kitölti az űrlapot.
 2. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár felveszi a kapcsolatot az igénylővel.
 3. Többszörös egyeztetés során közösen testre szabják a folyóirat önálló felületét és a publikálási folyamatát
 4. Amennyiben igényli a kiadó, feltöltésre kerülnek a korábbi folyóiratszámok.
 5. Közzéteszik a folyóirat nyilvános felületét az ojs.elte.hu oldalon.

A szoftver használata ingyenes, a rendszert az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár működteti.
Forrás és további információk

Folyóiratok presztízsének emelése

A tudománymetria szempontjából nagyon fontos, hogy egy-egy folyóiratnak milyen a tudományos besorolása, a különböző presztízsértékei, mely adatbázisok indexálják. Sok adatbázisba a szerkesztők jogosultak adatokat közölni, ezzel is emelve a folyóirat minősítését. Ezeket az adatbázisokat, elérhetőségeiket, és a támasztott követelményeket az alábbi dokumentum tartalmazza.

ELTE BTK-hoz kötődő folyóiratok támogatása, presztízsének és láthatóságának növelése (csak ELTE IP címről elérhető link)

A folyóiratokkal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi címre várjuk: karifolyoirat@btk.elte.hu