Indológia Tanszék Szakgyűjteménye

INDOLÓGIA TANSZÉK SZAKGYŰJTEMÉNYE


Indológia Tanszék Szakgyűjteménye

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8/A (Ifjúsági épület) I. em.
​​​​​​Telefon: 411 6500 / 5368
Honlap: konyvtar.btk.elte.hu/indologia-konyvtar
Email:
indoeuropai@btk.elte.hu
Katalógus: opac.elte.hu

NYITVA TARTÁS:

Hétfő: előzetes egyeztetés alapján
Kedd: előzetes egyeztetés alapján
Szerda: előzetes egyeztetés alapján
Csütörtök: előzetes egyeztetés alapján
Péntek: előzetes egyeztetés alapján

Az Indológia Tanszék könyvtára több  mint száz éves múltra tekinthet vissza. Magvát az indoeurópai összehasonlító nyelvészeti gyűjtemény képezi, melyben helyet kaptak görög, latin, iráni illetve kelta nyelvészeti munkák is. Az indológiai szakgyűjtemény két nagyobb részre osztható: a klasszikus és a modern indiai kultúrához kapcsolódó könyvekre. Előbbihez tartoznak a szanszkrit nyelvű szövegkiadások (vallásos szövegek, szépirodalom, filozófia, epigráfia, stb.), a premodern India történetét, kultúráját, művészetét feldolgozó szakkönyvek, utóbbihoz pedig a hindi nyelvű szépirodalom és irodalomtörténet, urdú irodalom, és egyéb indiai nyelvkönyvek. A könyvtárban több orientalisztikai, indológiai és modern indiai irodalmi folyóirat is megtalálható.

Helyben használatra regisztráció után minden könyvtárhasználó, kölcsönzésre csak az Indológia Tanszék által nyújtott képzések oktatói és kutatói, valamint BA másodéves koruktól kezdődően az indológia szakos hallgatók jogosultak. A könyvtár állománya részben szerepel az online katalógusban.

Szolgáltatások:

Dokumentumok:

Könyvtárhasználati szabályzat

VEZETÉS

Major Kornélia szaktájékoztató, könyvtárvezető
Telefon/Mellék: 2021
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
Szoba: alagsor 126.
E-mail: major.kornelia@btk.elte.hu

A SZAKGYŰJTEMÉNY KEZELŐJE

 Dr. Dezső Csaba habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5368
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút6-8/A
Szoba: I. em. 3. 
E-mail: dezso.csaba@btk.elte.hu

Képek az Indológia Tanszék Szakgyűjteményéről

Képek az Indológia Tanszék Szakgyűjteményéről

0

/

0

0

/

0