Küldetés

KÜLDETÉS

KÜLDETÉS

Az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár küldetése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktató, kutató munka támogatása, a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár gyűjti, megőrzi, feltárja, fejleszti és rendelkezésre bocsátja a Kar birtokában lévő nemzeti és egyetemes kulturális örökséget, a Karon művelt és oktatott szakokra vonatkozó ismereteket és tudományos eredményeket. Szolgáltatásait a felhasználók igényeire szabottan kínálja, és azokat folyamatosan fejleszti. A Kari Könyvtár és egységei aktív részt vállalnak a könyvtárak közösségi funkcióinak betöltésében és kiemelten fontosnak tartják a hallgatók számára a biztonságos, tanulmányaikat inspiráló terek biztosítását. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár könyvtárai és könyvtárosai a minőségirányítás iránt elkötelezettek, egymással és a Kar oktatóival, kutatóival, intézeteivel szorosan együttműködve, a szakmai trendeket folyamatosan figyelemmel követve és alkalmazva végzik értékteremtő és értékközvetítő tevékenységüket, és biztosítanak hozzáférést az ELTE Bölcsészettudományi Karának tudásvagyonához a Kar és az Egyetem polgárai, a hazai és nemzetközi tudományos közösség tagjai számára.