Adminisztrátori hálózat

ADMINISZTRÁTORI HÁLÓZAT

ADMINISZTRÁTORI HÁLÓZAT

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán működő Kari Adminisztrátori hálózat a II/2018. (III. 28.) sz. dékáni utasítással jött létre. 

A Hálózat feladata és célja, hogy támogassa a Kar oktatóit a tudományos munkásságuk láthatóbbá tételéért hozott rektori utasítások betartásában, melyek a következők: 

Az adminisztrátorok naprakész információt nyújtanak az oktatói és kutatói adatbázisok működéséről, változásairól és segítik az adatfeltöltést.

Kiemelt feladatuknak tekintik a tudománymetriával kapcsolatos információnyújtást.

Az igények figyelembevételével és azokra reagálva az adminisztrátori hálózat képzéseket szervez és tart az oktatók és doktoranduszok számára. 

A Kari Adminisztrátori Hálózat szorosan együttműködik az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Oktatás- és Kutatástámogatási Osztályával, és részt vesz az Egyetemi Könyvtári Szolgálat MTMT Koordinációs Bizottságának munkájában.

Az ELTE egyetemi és kari tudománymetriai illetve stratégiai adatbázisaival és azok használatával kapcsolatos tudnivalók a BTK új belépői számára (A kért dokumentum csak ELTE IIG (caesar) azonosítóval érhető el!)

Kari adminisztrátorok

Központi e-mail cím: mtmt@btk.elte.hu  

BTK kari koordinátor
Markó-Markechné Zelei Edit könyvtárvezető
E-mail: mtmt@btk.elte.hu
Mellék: 2911

Nemzetközi hallgatók adminisztrátora
Mester Anna könyvtáros
E-mail: mester.anna@btk.elte.hu
Mellék: 5159

A Doktori Iskolák doktoranduszai és az Intézetek alkalmazottai külön adminisztrátorokkal rendelkeznek, az alábbi listák alapján:

Adminisztrátorok szervezeti egység szerint

Intézetek

Angol-Amerikai Intézet
Szigeti Krisztina könyvtáros
E-mail: szigeti.krisztina@btk.elte.hu
Mellék: 2355

Filozófia Intézet
Hartl Veronika könyvtáros
E-mail: hartl.veronika@btk.elte.hu
Mellék: 5192

Germanisztikai Intézet
Markó-Markechné Zelei Edit könyvtárvezető
E-mail: zelei.edit@btk.elte.hu
Mellék: 2911

Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Kulcsár-Tabajdi Teodóra könyvtáros
E-mail: tabajdi.teodora@btk.elte.hu
Mellék: 2355

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Zahari István könyvtáros
E-mail: zahari.istvan@btk.elte.hu
Mellék: 5120

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Zádori Zsófia könyvtáros
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu
Mellék: 5160

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Szigeti Krisztina könyvtáros
E-mail: szigeti.krisztina@btk.elte.hu
Mellék: 2355

Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Zádori Zsófia könyvtáros
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu
Mellék: 5160

Művészettörténeti Intézet
Ágai Ágnes könyvtáros
E-mail: agai.agnes@btk.elte.hu
Mellék: 5159

Néprajzi Intézet
Kopaszné Szincsok Éva Ildikó könyvtáros
E-mail: szincsok.ildiko@btk.elte.hu
Mellék: 5203, 5142

Nyelvi Közvetítés Intézete
Kulcsár-Tabajdi Teodóra könyvtáros
E-mail: tabajdi.teodora@btk.elte.hu
Mellék: 2355

Ókortudományi Intézet
Pártay Kata könyvtáros
E-mail: partay.kata@btk.elte.hu
Mellék: 5445

Orientalisztikai Intézet
Kedvessy Eszter tanszéki előadó
E-mail: kedvessy.eszter@btk.elte.hu
Mellék: 5397

Régészettudományi Intézet
Markó-Markechné Zelei Edit könyvtárvezető
E-mail: zelei.edit@btk.elte.hu
Mellék: 2911

Romanisztikai Intézet
Pohl Éva könyvtáros
E-mail: pohl.eva@btk.elte.hu 
Mellék: 5768

Szláv és Balti Filológiai Intézet
Rágyanszki György tanársegéd
E-mail: ragyanszki.gyorgy@btk.elte.hu
Mellék: 5252

Távol-keleti Intézet
Ágai Ágnes könyvtáros
E-mail: agai.agnes@btk.elte.hu
Mellék: 5159

Történeti Intézet
Zámodicsné Jókuti Andrea könyvtárvezető
E-mail: z.jokuti.andrea@btk.elte.hu
Mellék: 5159


Doktori iskolák

Filozófiatudományi Doktori Iskola
Hartl Veronika könyvtáros
E-mail: hartl.veronika@btk.elte.hu
Mellék: 5192

Irodalomtudományi Doktori Iskola
Zahari István könyvtáros
E-mail: zahari.istvan@btk.elte.hu
Mellék: 5120

Nyelvtudományi Doktori Iskola
Zádori Zsófia könyvtáros
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu
Mellék: 5160

Történelemtudományi Doktori Iskola
Kopaszné Szincsok Éva Ildikó könyvtáros
E-mail: szincsok.ildiko@btk.elte.hu
Mellék: 5203, 5142

Zámodicsné Jókuti Andrea könyvtárvezető
E-mail: z.jokuti.andrea@btk.elte.hu
Mellék: 5159


Adminisztrátorok név szerint

Ágai Ágnes könyvtáros
E-mail: agai.agnes@btk.elte.hu
Mellék: 5159
Művészettörténeti Intézet
Távol-keleti Intézet

Hartl Veronika könyvtáros
E-mail: hartl.veronika@btk.elte.hu
Mellék: 5192
Filozófia Intézet
Filozófiatudományi Doktori Iskola

Kedvessy Eszter tanszéki előadó
E-mail: kedvessy.eszter@btk.elte.hu
Mellék: 5397
Orientalisztikai Intézet

Kopaszné Szincsok Éva Ildikó könyvtáros
E-mail: szincsok.ildiko@btk.elte.hu
Mellék: 5203, 5142
Néprajzi Intézet
Történelemtudományi Doktori Iskola

Kulcsár-Tabajdi Teodóra könyvtáros
E-mail: tabajdi.teodora@btk.elte.hu
Mellék: 2355
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Nyelvi Közvetítés Intézete

Markó-Markechné Zelei Edit könyvtárvezető
E-mail: zelei.edit@btk.elte.hu
Mellék: 2911
Germanisztikai Intézet
Régészettudományi Intézet

Mester Anna könyvtáros
E-mail: mester.anna@btk.elte.hu
Mellék: 5159
Nemzetközi hallgatók adminisztrátora

Pártay Kata könyvtáros
E-mail: partay.kata@btk.elte.hu
Mellék: 5445
Ókortudományi Intézet

Pohl Éva könyvtáros
E-mail: pohl.eva@btk.elte.hu
Mellék: 5768
Romanisztikai Intézet

Rágyanszki György tanársegéd
E-mail: ragyanszki.gyorgy@btk.elte.hu
Mellék: 5252
Szláv és Balti Filológiai Intézet

Szigeti Krisztina könyvtáros
E-mail: szigeti.krisztina@btk.elte.hu
Mellék: 2355
Angol-Amerikai Intézet
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Zahari István könyvtáros
E-mail: zahari.istvan@btk.elte.hu
Mellék: 5120
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Irodalomtudományi Doktori Iskola

Zádori Zsófia könyvtáros
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu
Mellék: 5160
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Nyelvtudományi Doktori Iskola

Zámodicsné Jókuti Andrea könyvtárvezető
E-mail: z.jokuti.andrea@btk.elte.hu
Mellék: 5159
Történeti Intézet
Történelemtudományi Doktori Iskola