Történetünk

TÖRTÉNETÜNK

TÖRTÉNETÜNK

Az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtárat a I/2020. (I. 31.) Szen. sz. határozattal hozták létre, 2020. január 31-én. A Kar könyvtárai a korábbi években külön egységekként működtek: 13 intézeti és 15 tanszéki könyvtárként, illetve Központi Olvasóteremként. A Szenátusi Határozat értelmében a tanszéki és intézeti könyvtárak hét tudományterületi szakkönyvtári egységbe, a hét szakkönyvtári egység pedig egy Kari Könyvtári egységbe tömörült. A Múzeum körúti kampusz nyolc épületéből jelenleg hétben működnek könyvtáraink.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár könyvtáraiban mintegy 1,2 millió dokumentumegységet őrzünk. A Kar könyvtáraiban megtalálhatóak egykori professzoraink, neves tudósaink hagyatékai, magánkönyvtárai, muzeális kincseink között unikális, világviszonylatban is egyedülálló ősnyomtatványok, kéziratok. Gyűjtjük a Kar által kiadott dokumentumokat, doktori disszertációkat, egyes könyvtárak az Intézetben leadott szakdolgozatokat is. Több gyűjteményünk országos és nemzetközi szinten is egyedülálló. A könyvtárak egy része holt vagy egzotikus nyelveken íródott, különleges forrásokat gyűjt, melyeket előszeretettel keresnek fel külföldről érkező kutatók is. 

A könyvtárak olvasótereinek, munkaszobáinak, raktárainak összterülete közel 7000 m2, amelyekben speciálisan az adott szakra szabott könyvtári ellátást biztosítunk a használóink számára.