Oktatói, kutatói adatbázisok

OKTATÓI, KUTATÓI ADATBÁZISOK

OKTATÓI, KUTATÓI ADATBÁZISOK

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT )

A Magyar Tudományos Művek Tára a magyar szerzők tudományos publikációinak és az azokat idéző közleményeknek a hiteles bibliográfiai adatbázisa. Az MTMT fő feladata az egyéni kutatók és az intézmények tudományos teljesítményének mérése.

Az MTMT összeköttetésben áll az ELTE Stratégiai Adatbázisával, az Országos Doktori Tanács adatbázisával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati rendszereivel. 2020. április 15-től az ELTE Stratégiai Adatbázisába az MTMT-ből az adatok legfeljebb 40 óránként frissülnek, az ODT és az NKFIH rendszerekbe pedig manuálisan lehet adatokat importálni.

Az ELTE dolgozóinak MTMT-vel kapcsolatos kötelezettségeit a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás és az ahhoz kiadott Tájékoztató segédlet tartalmazza. A rektori utasítás 3. § értelmében: „Az Egyetemen az oktatói követelmények megítélésére irányuló eljárásokban, a habilitációs eljárásban, a doktori törzstag és témavezető választása folyamán, a doktori fokozatszerzési eljárásban, valamint a tudományos publikációs tevékenység megítélése során az MTMT adatbázisban megjelenő adatokat kell figyelembe venni, a publikációs tevékenységet az MTMT-ben szereplő adatokkal kell bizonyítani. Az MTMT adatbázisában nem szereplő tudományos művek az oktató, kutató, doktorjelölt, illetve hallgató tudományos publikációs tevékenységének megítélése során nem vehetők figyelembe.”

Legfontosabb dokumentumok az MTMT  használatával kapcsolatban:
Szerzői útmutató
Rövid útmutató szerzők számára
Típus, besorolás, jelleg
Útmutató a konferenciával összefüggő közlemények és absztraktok kezeléséhez
További útmutatók és hasznos anyagok

MTMT-vel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak intézményi adminisztrátorukhoz!

ELTE Stratégiai Adatbázis

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Stratégiai Adatbázisának létrehozásáról a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás rendelkezik.

A rektori utasítás értelmében a  Stratégiai Adatbázis adatokkal való feltöltése valamennyi oktatói-kutatói munkakört betöltő közalkalmazottra nézve kötelező. Az oktatói/kutatói munkakörben dolgozó közalkalmazottnak évente kétszer kötelező (az első szemeszter folyamán november 1. és november 15. között, a második szemeszterben pedig május 1. és május 15. között) validálnia (jóváhagynia) a felvitt adatokat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közalkalmazott oktatói, kutatói pályázati igényeket csak a Stratégiai Adatbázis feltöltése és validálása  után nyújthatnak be a 11/2014. (VI.17.) számú rektori utasítás értelmében.

A Stratégiai Adatbázis működtetése az Egyetem Rektori Kabinet Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Irodájának a feladata, melynek elérhetőségei:

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel. +361/4116700/2855, 3449
E-mail: stratadatbazis@elte.hu 

Segédlet a Stratégiai Adatbázis kezeléséhez
Stratégiai Adatbázis honlap
Stratégiai Adatbázis felhasználás, validálás, szabályzatok
Startégiai Adatbázis újdonságok

A Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak intézményi adminisztrátorukhoz!

ELTE BTK Tudománymetriai Adatbázisa

Az ELTE BTK Tudománymetriai Adatbázisa a Kar oktatóinak és Intézeteinek tudománymetriai adatainak mérésére készült szoftver. A szoftver fejlesztésének célja az volt, hogy a Stratégiai Adatbázis, az MTMT és az EPER tetszőleges adatai a Kar oktatói-kutatói állományának tetszőlegesen kiválasztott csoportjaira gyorsan és automatikusan lekérdezhetőek, elemezhetőek és exportálhatóak legyenek. Az Adatbázis szorosan összefügg az oktatói-kutatói állományra kidolgozott tudományos életpályamodellel.

ELTE BTK Tudománymetriai Adatbázisa
Tudománymetriai szempontok az oktatói-kutatói előmeneteli stratégiához

Országos Doktori Tanács adatbázisa

Az Országos Doktori Tanács a magyarországi doktori képzés és a képzést folytató intézmények adatainak nyilvántartására működteti az Országos Doktori Adatbázist és biztosítja az interneten történő elérhetőségét. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az ODT adatbázist használja a hazai doktori képzés vizsgálata és értékelése során.

Útmutató oktatók részére
Útmutató hallgatók részére
Válogatott közleménylista létrehozása az MTMT-ben
Útmutató a közlemények  importálásához az MTMT-ből

NKFIH EPR

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Elektronikus Pályázati Rendszere (EPR) az NKFI Alapból finanszírozott OTKA alapkutatási pályázatok beadására, értékelésére és a támogatásban részesült projektek nyomon követésére szolgáló rendszer.

Az EPR-ben végezhető tevékenységek:projektjavaslatok benyújtása;

  • projektjavaslatok értékelése;
  • támogatott projektek szakmai és pénzügyi beszámolóinak elkészítése;
  • támogatott projektek szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenőrzése;
  • kapcsolattartás projektvezetőkkel.

Az EPR-ben történő pályázatok benyújtásának részletes technikai leírását az adott pályázati kiírás tartalmazza. Pályázatot benyújtani csak az EPR-ben már regisztrált kutató és intézmény tud.

Belépés a pályázati rendszerbe
Aktuális pályázati felhívások
Gyakran ismételt kérdések
Ügyfélszolgálat
Forrás és további információk