Indul a VIZSGAIDŐSZAK az ELTE Bölcsészettudományi Karon!

The exam period is starting at the ELTE Faculty of Humanities! (SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

2021.05.17.
Indul a VIZSGAIDŐSZAK az ELTE Bölcsészettudományi Karon!

2021.05.17 - 2021.07.02.
Mit jelent ez, könyvtári szempontból?

A könyvtárakba beiratkozott hallgatók kölcsönözhetnek dokumentumokat egészen vizsgaidőszak végéig. (A legtöbb tagkönyvtárban a két tanulmányi félév közötti nyári időszakban hallgatóknál nem maradhatnak kölcsönzött dokumentumok, legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó hetében vissza kell szolgáltatni azokat a könyvtárakba. A részletekkel kapcsolatban az adott könyvtárnál tájékozódjon.)
KÖLCSÖNZÉS

Az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár tagkönyvtáraiban a beiratkozás általában az adott tanulmányi félévre érvényes. Tehát, aki 2020/2021-es tanév tavaszi félévben már beiratkozott könyvtárba, annak 2021. július 3-áig érvényes a tagsága. Aki még nem iratkozott be az 2020/2021-es tanév tavaszi félévben még megteheti személyesen (bizonyos könyvtárakban) vagy online a WebApp-on keresztül.
BEIRATKOZÁS

Az olvasótermek az aktuális ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület utasítás értelmében zárva tartanak. Helyben olvasásra nincs lehetőség.
ELTE KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

Záróvizsgázó hallgatóknak a záróvizsga megkezdése előtt kell minden kölcsönzött könyvet visszajuttatnia a könyvtárakba és rendeznie esetleges tartozásait, hogy a záróvizsgát megkezdhesse.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az ELTE által előfizette számtalan adatbázist továbbra is eléritek otthonról.
ADATBÁZISOK

Problémákkal és kérdésekkel kapcsolatban keressetek minket: konyvtar@btk.elte.hu
Sikeres vizsgázást kívánunk!


The exam period is starting at the ELTE Faculty of Humanities!

Exam period: May 17, 2021 - July 2, 2021
What does this mean from a library point of view?

Students enrolled in libraries can borrow documents until the end of the exam period. (In most member libraries, students may not borrow documents in the Summer between the two semesters, they must be returned to the libraries no later than the last week of the examination period. Contact your library for details.)
LOAN

In the member libraries of the Faculty of Humanities of the Eötvös Loránd University, enrollment is usually valid for the given academic semester. So, who has already enrolled in a library in the Spring term of AY 2020/2021, his/her membership is valid until July 3, 2021. Anyone who has not yet enrolled in the Spring term of AY 2020/2021 can still do so in person (in certain libraries) or online through the WebApp.
REGISTRATION

The reading rooms are closed according to the current ELTE Epidemiological Operative Coordinating Body instruction. It is not possible to read on site in the libraries.
ELTE CORONAVIRUS INFORMATIONS

Garduating students must return all borrowed books to the libraries and settle any debts before starting the Final Exam. (scroll down for English)
MORE INFORMATIONS

You can still access many databases subscribed to by ELTE from home.
DATABASES / GUIDE

Contact us about problems and questions: konyvtar@btk.elte.hu
We wish you a successful exam!