Ókortudományi Intézet Harmatta János Könyvtár

ÓKORTUDOMÁNYI INTÉZET HARMATTA JÁNOS KÖNYVTÁR

ÓKORTUDOMÁNYI INTÉZET HARMATTA JÁNOS KÖNYVTÁR

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/F alagsor
​​​​​​Telefon: 411 6500 / 5445
Honlap: klf.elte.hu/konyvtar
Email: harmattakonyvtar@btk.elte.hu
Katalógus: opac.elte.hu
Facebook: Harmatta János Könyvtár

NYITVATARTÁS
2023/2024-ES TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉV

Hétfő: 9:30-13:30 és 14:00-16:30 Kedd: 9:30-12:30 és 13:00-16:30 Szerda: 9:30-12:30 és 13:00-16:30 Csütörtök: 9:30-12:30 és 13:00-16:30 Péntek: 9:30-13:30

A Harmatta János Könyvtár részét képezik az alábbi gyűjtemények:

NÉHÁNY SZÓBAN A KÖNYVTÁRRÓL

Az Ókortudományi Intézet Harmatta János Könyvtára a Görög és Latin Tanszékek gyűjteményeit foglalja magában. 1850-ben alakult meg a „Classica-philologia Seminarium”, ezzel egy időben kezdődött az egyetemen a klasszikus ókorhoz és irodalmához kapcsolódó könyvek gyűjtése. Ez a XIX. század óta bővülő állomány lett a ma is működő könyvtár alapja.

Gyűjtőköre elsősorban a klasszika-filológiához kötődik: klasszikus és késő ókori szerzők művei, valamint az ezekhez készült kommentárok és szakirodalom adják a gyűjtemény gerincét. Ehhez társulnak a latin, illetve görög nyelvészet, irodalomtörténet, kisebb részben az antik kultúr-, vallás- és művészettörténet, valamint ókori történelem tárgyú kiadványok. Mindezek mellett az ókeresztény és középkori irodalom szövegkiadásai is helyet kapnak itt kommentárokkal, illetve szakirodalommal kiegészítve, de megtalálhatók az állományban az antikvitás reneszánsz recepciójával foglalkozó kötetek is.

A könyvtár jelenleg szabadpolcos rendszerben működik, a dokumentumok legnagyobb része nem kölcsönözhető. Számos olyan könyv érhető el itt, amely más magyarországi intézményben nem. Ez elsősorban a tudatos vásárlásoknak köszönhető, amelyet időről időre oktatói pályázatok tesznek lehetővé.


Szolgáltatások

Vezetés és munkatársak

VEZETÉS

Markó-Markechné Zelei Edit könyvtárvezető
Telefon/Mellék: 2911
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/B
Szoba: alagsor 30.
E-mail: zelei.edit@btk.elte.hu

MUNKATÁRSAK

Pártay Kata könyvtáros
Telefon/Mellék: 5445
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/F
Szoba: alagsor
E-mail: partay.kata@btk.elte.hu

dr. Bolonyai Gábor habilitált egyetemi docens, gyűjteményvezető
Telefon/Mellék: 5426
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/F
Szoba: II. em. 215.
E-mail: bolonyai.gabor@btk.elte.hu