Repozitóriumok

REPOZITÓRIUMOK

REPOZITÓRIUMOK

A repozitóriumok az egyetemeken és kutatási intézményekben működő dokumentumszerverek, amelyek az intézményhez köthető tudományos anyagok archiválására és hozzáférhetővé tételére szolgálnak. A feltöltött tartalmakat (dokumentumok, képek, videók stb.) feltárja és összekapcsolja már meglévő adatbázisokkal és a repozitórium-indexelő rendszerekkel, amelyek segítségével bekerülnek a tudományos vérkeringésbe.

EDIT

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Intézményi Tudástára (EDIT) az egyetemen létrehozott dokumentumok tárhelye, archívuma.

Az EDIT-ben valamennyi dokumentum kap egy egyedi Handle-azonosítót (úgynevezett URI ’Universal Resource Identifier’ címet), amely hivatkozásként használható. Állandó elérést tesz lehetővé a dokumentum későbbi esetleges helyváltoztatása után is.

Az MTMT-be már felvett tudományos publikációk bibliográfiai adatai pár kattintással átkerülhetnek az EDIT-be. Egyszeri bevitellel szerepeltethetjük a tételeket a bibliográfiai adatbázisban (MTMT), és a teljes szöveget hozzáférhetővé tehetjük az EDIT-ben.

A 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról 7. §  m) és n) pontja értelmében szükséges az Egyetemhez kötődő publikációkat archiválni az EDIT-ben.

A repozitóriumba feltöltött publikációkat számos kereső és aggregátor fogja indexálni teljes szöveggel, többek között a Google, az OAI kereső, a Core és a Base, valamint az egyetemi katalógusban is megjelennek releváns találatként. Ennek következtében rendkívüli gyorsasággal eljutnak a közlemények a világ minden részére, nagyobb nyilvánosságot kapnak a kutatói közösségekben. A repozitórium másik előnye a nyilvánosság mellett, hogy folyamatos elérési útvonalat, és folyamatos technikai hátteret biztosít az elektronikus vagy digitalizált dokumentumoknak: a hosszú távú megőrzés biztosítása miatt folyamatos a konvertálás a legidőtállóbb formátumokra.

Fontos! A repozitóriumba sem kerülhet be minden korlátlan nyilvánossággal, a szerzői jogokat, kiadói jogokat, a kiadókkal kötött megállapodásokat tiszteletben kell tartani!

Részletes tájékoztató
Feltöltési útmutató MTMT-ből
Központi tájékoztatás: Móring Tibor 
URL

REAL

A REAL a Magyar Tudományos Akadémia repozitóriuma. Létrehozásáról 2012-ben rendelkezett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, azzal a céllal, hogy az akadémiai támogatással született tudományos művek open access elérhetőek legyenek és a nyílt elérésű szöveg helyét a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) tüntessék fel. A REAL adatbázisba regisztráció után lehet feltölteni, vagy az MTMT oldalán keresztül.

A REAL gyűjteménybe regisztrálhatnak az MTA kutatóhálózatának, az MTA támogatott kutatócsoportjainak, vagy Lendület kutatócsoportoknak a munkatársai, az MTA köztestületi tagjai, továbbá mindazok a kutatók, akik OTKA támogatást kapnak/tak.

A REAL-on belül az alábbi gyűjtemények működnek:

  • REAL: Az MTA és/vagy az OTKA és/vagy az NKFIH által támogatott kutatási programok publikációi és jelentései.
  • REAL-D: Az MTA doktorainak (DSc) és kandidátusainak (CSc) értekezései.
  • REAL-EOD: Szerzői jogi korlátozások alól felszabadult könyvek digitális gyűjteménye.
  • REAL-J: Digitalizált és digitálisan készült folyóiratok és periodikák gyűjteménye. Évfolyamonként/kötetenként vagy évfolyamonként/füzetenként tárolja a tudományos folyóiratokat.
  • REAL-MS: A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, illetve a Keleti Gyűjtemény teljes szövegű kéziratai.
  • REAL-PHD: PhD-disszertációk gyűjteménye.
  • REAL-R: A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, illetve a Keleti Gyűjtemény teljes szövegű könyvei.

Bővebb információ