Sémi és Arab Filológiai Tanszék Szakgyűjteménye

SÉMI ÉS ARAB FILOLÓGIAI TANSZÉK SZAKGYŰJTEMÉNYE


Sémi és Arab Filológiai Tanszék Szakgyűjteménye

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/B I. em. 231.
​​​​​​Telefon: 411 6500 / 2020
Honlap: konyvtar.btk.elte.hu/semi-arab-konyvtar
Email: hajnal.istvan@btk.elte.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: Előzetes egyeztetés alapján
Kedd: Előzetes egyeztetés alapján
Szerda: Előzetes egyeztetés alapján
Csütörtök: Előzetes egyeztetés alapján
Péntek: Előzetes egyeztetés alapján

A szakgyűjtemény a Tanszéken külön könyvtár-helységben illetve oktatói szobákban található. A gyűjtemény anyaga az 1960-as évektől a Tanszéknek a Török Intézetből történt kiválása után átkerült anyagból, adományokból, továbbá a Tanszék által vásárolt szakkönyvekből tevődik össze. Az állomány mintegy 5000 kötetének 2/3-a idegennyelvű. Tartalmát illetően a könyvállomány számottevő részét az utóbbi harminc évben beszerzett könyvek képezik. Az arab-iszlám kutatásterületet reprezentáló arab nyelvű forrásanyagok, néhány kézirat és publikáció mellett egy aránylag jól összeválogatott általános nyelvészeti és egy hebraisztikai szakanyag, valamint egy néhány száz darabot számláló folyóiratgyűjtemény is a gyűjteményr részét képezi. Ez utóbbira a sokféleség, de a több-kevesebb rendszertelenség a jellemző. Az állományról információ egyelőre csak cédulakatalógusban található.
A kölcsönzés csak oktatói engedéllyel, 1-2 hetes időtartamra lehetséges.

Szolgáltatások:

Dokumentumok:

Könyvtárhasználati szabályzat

VEZETÉS

Major Kornélia szaktájékoztató, könyvtárvezető
Telefon/Mellék: 2021
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
Szoba: alagsor 126.
E-mail: major.kornelia@btk.elte.hu

A SZAKGYŰJTEMÉNY KEZELŐJE

dr. Hajnal István ny. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2020 
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/B
Szoba: I. em. 231. 
E-mail: hajnal.istvan@btk.elte.hu