Török Filológiai Tanszék Könyvtára

TÖRÖK FILOLÓGIAI TANSZÉK KÖNYVTÁRA


TÖRÖK FILOLÓGIAI TANSZÉK KÖNYVTÁRA

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D I. em. 122-124.
​​​​​​Telefon: 411 6500 / 5397
Honlap: konyvtar.btk.elte.hu/torok-konyvtar
Email: kedvessy.eszter@btk.elte.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: Előzetes egyeztetés alapján
Kedd: Előzetes egyeztetés alapján
Szerda: Előzetes egyeztetés alapján
Csütörtök: Előzetes egyeztetés alapján
Péntek: Előzetes egyeztetés alapján

A Török Filológiai Tanszék Könyvtárának alapját a Tanszék 1870-es alapítása után a Tanszékre került kiadványok alkották, s a kollekció fokozatosan bővült. Később hagyatékok is gazdagították, a legjelentősebbnek Munkácsi Bernát (1860‒1937) könyvtára tekinthető, de Fekete Lajostól (1891‒1969), Rásonyi Lászlótól (1899‒1981), Káldy-Nagy Gyulától (1927‒2011) és Kakuk Zsuzsától (1925‒) is számos kötet került az állományba.
Komoly változást jelentett, amikor az Orientalisztika Tanszékcsoport az Izabella utcába költözött, és az addig egymástól független tanszéki könyvtárakat egyesítették, bár a szakterületeket továbbra is többé-kevésbé külön kezelték. A Török Tanszék esetében a legfontosabb turkológiai szakirodalom az oktatók szobáiban maradt, de az új szerzemények már az egyesített állományba kerültek. A Török Filológia Tanszéknek a Tanszékcsoportból történő kiválásakor és elköltözésekor a turkológiai állományt is leválasztották az egyesített állományból.

A könyvtár állománya jelenleg mintegy 20.000 kötet, körülbelül 10.000 folyóiratszám és néhány arab betűs kézirat. Jóllehet a második világháború után sokáig nehéz volt a Nyugaton megjelent munkák beszerzése, és a helyzet anyagi okokból 1990 után sem javult, a legfontosabb turkológiai kézikönyvek, szótárak, alapművek megtalálhatók az állományban. A szekunder irodalom tekintetében nagyobbak a hiányosságok, de ezek közül ma már sok olvasható a világhálón. Egyedi vonás a számos arab betűs mű és régi orosz folyóirat megléte, amelyek között több ritkaság is található.
A könyvtár a lexikonokat, kézikönyveket, alapvető műveket és szótárakat tartalmazó olvasóterem mellett egy kisebb és egy nagyobb raktárból áll.
A könyvek cédulakatalógusban kereshetők, részben tematikus elrendezésben is. A régebbi könyvek közötti keresést megkönnyíti, hogy eredetileg tudományágak szerinti csoportokban, azon belül betűrendben tárolták őket. Az utóbbi évtizedekben beszerzett könyvek folyószámos elrendezésben kerültek elhelyezésre.
Hosszabb ideig itt tevékenykedő könyvtárosok: Magyar Lászlóné, Csikai Lászlóné, Nyíri Mária, Keneseiné Kuchár Mária Magdolna. Jelenleg a könyvtárban nincs könyvtáros, a tanszéki előadó gondozza az állományt és segít az érdeklődőknek.

Szolgáltatások:

Dokumentumok:

Könyvtárhasználati szabályzat

VEZETÉS

Major Kornélia szaktájékoztató, könyvtárvezető
Telefon/Mellék: 2021
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
Szoba: alagsor 126.
E-mail: major.kornelia@btk.elte.hu

MUNKATÁRS

Kedvessy Eszter tanszéki előadó 
Telefon/Mellék: 5397
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D
Szoba: I. em. 122.
E-mail: kedvessy.eszter@btk.elte.hu

Képek a Török Filológiai Tanszék Könyvtáráról

Képek a Török Filológiai Tanszék Könyvtáráról

0

/

0

0

/

0