Néprajzi Intézet Könyvtára

NÉPRAJZI INTÉZET KÖNYVTÁRA

NÉPRAJZI INTÉZET KÖNYVTÁRA

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. fszt. 22.
​​​​​​Telefon: 411 6500 / 5142, 5203

Honlap: konyvtar.btk.elte.hu/neprajz-konyvtar
Honlap: neprajz.elte.hu/konyvtar
Email: szincsok.ildiko@btk.elte.hu
Katalógus: opac.elte.hu

NYITVATARTÁS
2023/2024-ES TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉV

HÉTFŐ: 10:00-16:00
KEDD: 10:00-16:00
SZERDA: 10:00-16:00
CSÜTÖRTÖK: 10:00-16:00
PÉNTEK: ZÁRVA

Kölcsönzésre az intézet oktatói és PhD hallgatói jogosultak.

NÉHÁNY SZÓBAN A KÖNYVTÁRRÓL

A Néprajzi Intézet létrehozásával egy időben, az 1934-35-ös tanévben alapították a könyvtárat is. Az állomány kialakítása vásárlással, adományokkal és hagyatékkal indult.

A könyvtár gyűjtőköre: 
magyar és összehasonlító folklorisztika, tárgyi néprajz és kulturális antropológia tárgyköréhez tartozó magyar és idegen nyelvű szakirodalom, folyóirat és periodika.

Több mint száz négyzetméteres, negyven férőhelyes olvasóterem áll az intézet oktatóinak, hallgatóinak rendelkezésére. Az olvasóteremben szabadpolcon van elhelyezve a kézikönyvek mellett a kötelező és ajánlott szakirodalom. Az olvasóterem galériáján a magyar- és külföldi folyóiratok, évkönyvek találhatók. Itt néha kisebb, intézeti kiállításokat is rendezünk. A könyvtár ad helyet az intézet által szervezett tudományos konferenciáknak, könyvbemutatóknak, a HÖK által elindított teadélutánoknak és egyéb szakmai rendezvényeknek.

Gyűjtemények:
Az Intézet könyvtári állományához tartozik Katona Imre docens hagyatékának bizonyos kéziratai és vicc-gyűjteménye, valamint Tálasi István, Takács Lajos és Lázár Oszkár hagyatéka.
Ortutay Gyula professzor tudományos könyvgyűjteménye is itt található, nagysága 14.000 kötet, melynek feldolgozása folyamatban van. A gyűjtemény feldolgozott része már kereshető az internetes katalógusban. Az Ortutay gyűjtemény könyvei nem kölcsönözhetők, csak helyben használhatók.

A nyomtatott dokumentumokon túl az állományhoz tartozik egy archívum, az úgynevezett KÉZIRATTÁR, amely korábbi néprajzi gyűjtések (pl. az 1848-1948-as centenáris gyűjtés, valamint a Budapest-gyűjtés) és hagyatékok kéziratát tartalmazza, ill. a tanszékekre benyújtott szakdolgozatokat, disszertációkat őrzi.
A teljes állomány nagysága kb. 53.000 kötet.


SZOLGÁLTATÁSOK

VEZETÉS ÉS MUNKATÁRSAK

VEZETÉS

Zámodicsné Jókuti Andrea könyvtárvezető 
Telefon/Mellék: 5159 
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. 
Szoba: I. em. 117. 
E-mail: z.jokuti.andrea@btk.elte.hu

MUNKATÁRS

Kopaszné Szincsok Éva Ildikó könyvtáros 
Telefon/Mellék: 5203, 5142
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. 
Szoba: fszt. 22. 
E-mail: szincsok.ildiko@btk.elte.hu